Науково-аналітичний центр

У 1992 році в юридичній фірмі "Салком" був створений Науково-аналітичний центр. Очолив центр та розробив організаційну концепцію його роботи член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор Віктор Васильович Цвєтков. Метою центру є концентрація інтелектуального потенціалу юридичної науки для вирішення практичних правових питань в інтересах клієнтів.

Поєднання наукових знань і практичного досвіду, тісна взаємодія юристів-практиків і юристів-вчених дозволяє фірмі вирішувати найскладніші юридичні проблеми. Члени Науково-аналітичного центру фірми "Салком" беруть участь у підготовці юридичних висновків, меморандумів, due diligence для клієнтів, у випадку необхідності беруть участь в підготовці складних судових процесів. Члени центру також беруть участь в різноманітних науково-практичних заходах - конференціях, семінарах, круглих столах і т.д.

Науково-аналітичний центр юридичної фірми «Салком» та Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України - провідна наукова установа України - періодично проводять методологічні семінари з найбільш актуальних правових проблем: «Актуальні проблеми судово-правової реформи» (1999 р.), «Зовнішньоекономічна діяльність України і її правове забезпечення» (2000 р.), «Парламентаризм в Україні: теорія й практика» (2001 р.), «Адміністративна реформа: стан і перспективи» (2001 р.), «Земельний кодекс України: проблеми реалізації» (2002 р.); міжнародний круглий стіл «Проблеми гармонізації законодавства України і країн Європи в сфері підприємницької діяльності» (2002 р.), «Конституційно-правові проблеми української держави» (2002 р.), «Цивільний і Господарський кодекси України: проблеми теорії і практики реалізації» (2003 р.); "Демократичні процеси розбудови української державності та громадянського суспільства" (2005 р.); "Національна держава і право в умовах глобалізації" (2007 р.); "Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні" (2009 р.).

Також Науково-аналітичним центром регулярно проводяться круглі столи з актуальних для юридичної практики питань, зокрема "Гарантії права власності: погляд юристів на резонансні справи" (2005 р.); "Корпоративні конфлікти: природа, наслідки, шляхи подолання" спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією (2005 р.); "Проблеми управління державними корпоративними правами" спільно з Фондом державного майна України (2006 р.); "Правове регулювання фондового ринку України: пріоритети і перспективи" (2006 р.), а також "Проект Закону України "Про акціонерні товариства": запрошення до обговорення" (2008 р.) спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; "Законодательство об акционерных обществах и современный бизнес (опыт Украины и зарубежных стран)" спільно з адвокатським бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партеры" (2009 р.).

У 1993 році членами Науково-аналітичного центру фірми був підготовлений перший випуск "Реферативного огляду чинного законодавства України й практики його застосування". З того часу огляди законодавства видаються Науково-аналітичним центром фірми регулярно. В їх підготовці беруть участь українські та зарубіжні юристи. Наприклад, до огляду за 2003 рік “Гармонізація законодавства України і країн Європи” увійшли статті вчених і юристів-практиків з України, Росії, Франції, Великобританії, Італії й Швейцарії. У 2005 році на замовлення фірми вийшла з друку монографія відомого українського ученого-юриста Володимира Шаповала „Сучасний конституціоналізм”, яка входить до складу першої частини видання. У книгу також увійшла друга робота цього автора – „Британська конституція”, яка була видана раніше на початку 90-х рр., але не втратила свою актуальність. Продовженням серії стала книга „Конституційні акти Європейського Союзу” (2010 року видання). Книга містить унікальний український переклад основних конституційних документів Європейського Союзу в редакції Лісабонського договору.