Практики

Вирішення спорів

ЮФ «Салком» займає лідируюче положення в судовій практиці України протягом більш ніж 20 років. Фірма здійснює представництво інтересів клієнтів у судах загальної та спеціальної юрисдикції, в т.ч. у Верховному суді України, у третейських судах в Україні та за кордоном. При цьому фірма в інтересах клієнта здійснює як супровід судового процесу в цілому, так і на окремих його стадіях - у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. З метою захисту інтересів клієнта фірма активно використовує процесуальне законодавство України й міжнародну судову практику.

Послуги фірми включають також представництво інтересів клієнтів при розгляді судами різних категорій майнових і немайнових спорів, трудових спорів, справ щодо захисту прав споживачів, успадкування, шлюбно-сімейних відносин тощо, в тому числі у спорах в спеціальних галузях права: податки, будівництво, інтелектуальна власність, банківське право та інші.

Юристи фірми мають значний досвід та володіють процесуальними ноу-хау щодо ефективного представництва інтересів клієнтів у комплексних судових процесах, які складаються з декількох взаємопов'язаних судових справ, що розглядаються одночасно в різних судах на різних стадіях процесу.

Крім того, фірма представляє інтереси клієнтів не лише в судових органах, але й надає послуги на всіх етапах виконавчого провадження. Зокрема, фірма забезпечує виконання (як на території Україні, так і за її межами) судових рішень, прийнятих українськими судами, а також визнання та виконання в України рішень міжнародних комерційних арбітражів та іноземних судів

Міжнародне судочинство та арбітраж

Фірма забезпечує представництво інтересів клієнтів у національних судах іноземних держав, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (м. Київ, Україна), міжнародних комерційних арбітражних судах у Парижі, Відні, Стокгольмі, Лондоні, Москві та ін., в Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (м. Вашингтон, США), Європейському Суді з прав людини (м. Страсбург, Франція), Комітеті ООН з прав людини (м. Женева, Швейцарія), міжнародних урядових та неурядових організаціях

Юристи фірми виступають арбітрами міжнародних комерційних судів, а також експертами та адвокатами.

У сферу послуг фірми входять:

  • Попередній аналіз матеріалів справи на предмет перспективності її розгляду в національних судах загальної та спеціальної юрисдикції іноземних держав, міжнародному комерційному арбітражі та інших міжнародних судових інстанціях.
  • Підготовка експертних юридичних висновків про можливості захисту інтересів клієнтів у національних судах іноземних держав, міжнародних судових інстанціях, міжнародних урядових та неурядових організаціях.
  • Повний спектр послуг з юридичного супроводу представництва інтересів клієнтів у національних судах іноземних держав, міжнародних судових інстанціях, міжнародних урядових та неурядових організаціях (підготовка позовних заяв, відзивів на позовні заяви, клопотань і т.д.).
  • Участь у судових слуханнях та переговорних процесах з мирного врегулювання спору.
  • Оспорювання судових рішень та направлення клопотань з метою скасування арбітражних рішень.
  • Правове забезпечення визнання виконання іноземних судових та арбітражних рішень.
  • Переклад матеріалів справи на іноземні мови.

Фірма також надає консультації щодо права іноземних держав, а також права Європейського Союзу.

Адвокатські послуги

Фірма надає фізичним і юридичним особам широкий спектр адвокатських послуг з питань, які виникають у сфері:

сімейного права: супровід спорів про розірвання шлюбу та поділу спільного сумісного майна, визначення місця проживання неповнолітніх дітей, стягнення аліментів, визнання шлюбу недійсним тощо;

спадкового права: супровід процедури вступу в спадщину, а також ведення пов'язаних з нею судових спорів, визнання недійсними заповітів, продовження терміну на прийняття спадщини і т.п.;

житлового права: супровід спорів про визнання права власності на житлове приміщення, усунення перешкод у користуванні житлом, про встановлення порядку користування житлом, з визнання правовстановлюючих документів на житло недійсним тощо;

кримінального права: представництво і захист інтересів клієнта в правоохоронних і контролюючих органах, в т.ч. під час проведення обшуків та виїмок, розробка та реалізація ефективної стратегії захисту інтересів у ході проведення дізнання, досудового та судового слідства;

Крім того, фірма надає консультації та здійснює супровід справ з питань цивільного та трудового права. Зокрема, до послуг фірми належить:

  • супровід спорів про розірвання чи зміну цивільно-правових договорів, визнання угод недійсними, стягнення заборгованості, визнання права власності на майно, витребування майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні майном, виключення майна з опису, звільнення з-під арешту і т . д.);
  • супровід спорів про захист честі, гідності та ділової репутації; відшкодування шкоди і моральної шкоди та т.п., супровід спорів про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу, зміна причини звільнення, визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення, стягнення заборгованості).