Практики

Інтелектуальна власність

Особливу увагу серед сфер спеціалізацій юридична фірма „Салком” приділяє питанню інтелектуальної власності, захисту авторських та суміжних прав, а також об’єктів промислової власності: торгових марок, комерційних найменувань, винаходів, промислових зразків, корисних моделей тощо.

Висока якість послуг фірми у сфері інтелектуальної власності пов’язана як з наявністю висококваліфікованого кадрового ресурсу, так і з тісним співробітництвом фірми з компетентними органами державної власності, національними та міжнародними організаціями, а також значним досвідом в рамках захисту прав інтелектуальної власності в судах.

У розрізі авторських та суміжних прав фірма спеціалізується, зокрема, на забезпеченні правової охорони комп’ютерних програм. Робота в цій сфері включає тісне співробітництво з правоохоронними органами, митними органами, податковими органами, Антимонопольним комітетом України. Фірмою напрацьовано великий досвід супроводу процесів із захисту авторських прав (в порядку кримінального, цивільного та господарського судочинства). Також фірма має досвід супроводу великих проектів у сфері шоу-бізнесу, комплексного захисту прав відомих виконавців та рекордингових компаній, в тому числі, від незаконного тиражування аудіовізуальної продукції (піратства) тощо.

Юридична фірма „Салком” надає повний комплекс юридичних послуг стосовно торгових марок (знаків для товарів та послуг), зокрема:

  • здійснює юридичний супровід процедури розробки (створення) торгової марки, консультує щодо відповідності словесних, образотворчих та інших позначень умовам правової охорони в Україні;
  • готує заявки, веде діловодство стосовно наданих до Укрпатенту заявок, отримує Свідоцтва;
  • здійснює оскарження реєстрації або відмови у реєстрації торгових марок;
  • розробляє та оформлює ліцензійні договори та договори про передачу прав на торгові марки, консультує стосовно схем оптимізації оподаткування, операцій з передачі об’єктів інтелектуальної власності;
  • здійснює комплексний захист зареєстрованих торгових марок від незаконного використання тощо.

Крім того, фірма надає послуги з отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, здійснює представництво клієнтів у процес проведення експертиз заявок, а також на стадії оскарження рішень. Фірмою розроблені процесуальні ноу-хау ефективного захисту власників патентів від порушників прав.

Також фірма „Салком” має досвід у сфері вирішення спорів з контрафактної продукції та захисту прав власників доменних імен.