Ми знаходимось у центрі

України, Києва, подій!

Новини

Едуард Трегубов привітав магістрів Київського університету права

Керуючий партнер Юридичної фірми «Салком» Едуард Трегубов взяв участь в урочистостях, присвячених врученню дипломів 50-ти випускникам магістрам Київського університету права НАН України. Разом з дипломами випускники отримали у подарунок комплекти книг «Конституційні акти Європейського Союзу», випущені юридичною фірмою «Салком». У своєму виступі Едуард Трегубов розповів про багаторічну співпрацю «Салкому» з Київським університетом права, побажав випуснкниам успіхів у майбутньому професійному житті та запросив амбітних молодих правників на стажування до компанії.

Детальніше
Практики

Вирішення спорів

ЮФ «Салком» займає лідируюче положення в судовій практиці України протягом більш ніж 20 років. Фірма здійснює представництво інтересів клієнтів у судах загальної та спеціальної юрисдикції, в т.ч. у Верховному суді України, у третейських судах в Україні та за кордоном. При цьому фірма в інтересах клієнта здійснює як супровід судового процесу в цілому, так і на окремих його стадіях - у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. З метою захисту інтересів клієнта фірма активно використовує процесуальне законодавство України й міжнародну судову ...

Детальніше
Практики

Енергетика та природні ресурси

Юридична фірма „Салком” у сфері енергетики надає юридичні консультації щодо різних аспектів газодобувної, нафтовидобувній та електроенергетичної промисловості України. Наші юристи, які спеціалізуються у сфері екології, консультують Клієнтів з питань дотримання вимог законодавства про захист навколишнього середовища, а також мають досвід у реалізації проектів на основі механізмів, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Спеціалісти фірми у сфері природних ресурсів мають досвід в галузі надрокористування, зокрема в питаннях укладення угод про надрокористування, отриманні ліцензій і дозволів на видобуток корисних ...

Детальніше
Практики

Банківське та фінансове право

До сфер юридичних практик фірми входить надання юридичних послуг у галузі фінансів, банківського права та валютного регулювання. Сфера послуг фірми у зазначених напрямках може бути реалізована як стосовно банківських та інших фінансових закладів, так і їх клієнтів – юридичних та фізичних осіб. З метою побудови стабільного фундаменту діяльності банків фірма здійснює консультаційну правову підтримку як на момент створення банку, так і в процесі його діяльності та/або реорганізації, ліквідації. Володіючи практичними навичками у сфері банківських послуг, фірма надає правову допомогу в ...

Детальніше
Практики

Конкурентне право

Юридична фірма "Салком" надає своїм клієнтам комплексні послуги з правового супроводу створення та розвитку бізнесу. У зв’язку із цим практика антимонопольного та конкурентного права є однією з основних практик фірми.Фірма надає консультації з питань, пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства України, супроводжує процеси економічної концентрації суб’єктів господарювання, отримує необхідні дозволи на здійснення узгоджених дій на відповідних ринках товарів, робіт, послуг.Юристи фірми мають практичний досвід роботи в питаннях, пов’язаних із захистом інтересів клієнтів від недобросовісної конкуренції, в тому числі при неправомірному використанні ...

Детальніше
Практики

Інтелектуальна власність

Особливу увагу серед сфер спеціалізацій юридична фірма „Салком” приділяє питанню інтелектуальної власності, захисту авторських та суміжних прав, а також об’єктів промислової власності: торгових марок, комерційних найменувань, винаходів, промислових зразків, корисних моделей тощо.Висока якість послуг фірми у сфері інтелектуальної власності пов’язана як з наявністю висококваліфікованого кадрового ресурсу, так і з тісним співробітництвом фірми з компетентними органами державної власності, національними та міжнародними організаціями, а також значним досвідом в рамках захисту прав інтелектуальної власності в судах.У розрізі авторських та суміжних прав фірма спеціалізується, ...

Детальніше
Практики

Захист в кримінальному процесі

Юридична фірма «Салком» має багаторічний досвід кримінально-правового захисту як фізичних, так і юридичних осіб, взаємодії з правоохоронними органами та захисту інтересів клієнта протягом кримінального провадження. Захист бізнесу й представництво у справах про злочини у сфері господарської діяльності, а також у службових злочинах – є одним з провідних напрямків діяльності нашої фірми. Ми маємо значний досвід у справах про шахрайство, привласнення, розтрату майна, перевищення службових повноважень, службову халатність, протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (рейдерство), незаконне збирання з метою використання або ...

Детальніше
Практики

Контрактне право

Юридична фірма „Салком” має значну практику юридичного супроводу договірних відносин. Кваліфікована юридична допомога надається при укладенні, зміні, виконанні та припиненні договорів, сторонами яких можуть виступати як українські фізичні та юридичні особи, так і нерезиденти.Спеціалісти фірми консультують з безлічі питань, які виникають на кожному етапі розвитку договірних правовідносин, забезпечуючи клієнту максимально комфортні юридичні умови для ведення його бізнесу.Комплексний супровід договірних відносин клієнта включає в себе й консультування з усіх супутніх правових питань, зокрема податного, митного права, права інтелектуальної власності, представництва в ...

Детальніше
Практики

Корпоративне право. M&A

Юридична фірма «Салком» має значний практичний досвід зі створення, розвитку і правового супроводу бізнесу на території України і в іноземних юрисдикціях, впровадження механізмів корпоративного управління та контролю, розробки господарсько-правових схем ведення бізнесу та прогнозування податкових наслідків господарських операцій, організації та проведення правового аудиту (due dilligence) крупних компаній, холдингів, окремих угод та майнових комплексів, реорганізації та ліквідації бізнесу.Команда практики надає правову допомогу клієнтам при здійсненні угод злиття і поглинання (M & A). Фахівці фірми мають досвід підготовки і укладення необхідних для ...

Детальніше
Практики

Нерухомість і будівництво

У сфері операцій з нерухомістю фірма здійснює договірне оформлення придбання або відчуження об'єктів нерухомості, включаючи офісні приміщення, будівлі, цілісні майнові комплекси, окремі житлові приміщення і багатоквартирні будинки, складські приміщення і т.д.; підготовку проектів договорів оренди усіх видів нерухомості, а також суміжних договорів (оренда паркувальних площ, охорона об'єкту та обслуговування нерухомості та ін); підготовку і супровід інших угод з нерухомістю; розробку і юридичну підтримку угод із землею, включаючи придбання земельних ділянок на земельних аукціонах, встановлення сервітутів, та іншу юридичну підтримку в ...

Детальніше
Практики

Корпоративна безпека і комплаєнс

За час своєї діяльності юридичною фірмою «Салком» напрацьовано значний досвід у сфері корпоративної безпеки, а саме досвід розробки та впровадження в діяльність підприємств комплексних рішень, що забезпечують виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам для ведення бізнесу. Команда практики здійснює правовий супровід з питань корпоративної безпеки, що включає в себе розробку і впровадження в діяльність підприємств регламентів корпоративних систем безпеки, відповідних політик та положень, розв’язання кризових ситуацій та конфліктів, проведення внутрішніх розслідувань, представництво та захист інтересів клієнтів ...

Детальніше
Практики

Трудове право

Юридична фірма «Салком» має значний досвід в сфері надання юридичних послуг з різних питань трудового законодавства.Фахівці фірми здійснюють консультування з широкого спектру питань трудового законодавства, серед яких:Надання консультацій щодо форм та видів трудових угод, порядку укладання та розірвання трудових угод;Розробка проектів колективних договорів;Підготовка проектів трудових контрактів і договорів;Розробка проектів локальних актів юридичних осіб (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадові інструкції та ін);Складання проектів наказів, документів, що регламентують порядок заохочень та притягнення до відповідальності ...

Детальніше
Практики

Телекомунікації, медіа, ІТ

Одним з нових напрямів юридичної фірми «Салком» стала практика ТМТ (телекомунікації, медіа, технології). Ми є постійним та надійним консультантом учасників ринку телекомунікаційних послуг, маємо значний досвід у цій сфері і глибоко розуміємо специфіку телекомунікаційного бізнесу. Ми консультуємо велику кількість ІТ-компаній з питань інтелектуальної власності, трудового права, ліцензування, регуляторних питань, захисту персональних даних, питань криптовалют. Команда ЮФ «Салком» з супроводу проектів у сфері ТМТ пропонує широкий перелік юридичних послуг для цієї галузі, у тому числі у таких сферах, як: ...

Детальніше