Практики

Трудове право

Юридична фірма «Салком» має значний досвід в сфері надання юридичних послуг з різних питань трудового законодавства.

Фахівці фірми здійснюють консультування з широкого спектру питань трудового законодавства, серед яких:

  • Надання консультацій щодо форм та видів трудових угод, порядку укладання та розірвання трудових угод;
  • Розробка проектів колективних договорів;
  • Підготовка проектів трудових контрактів і договорів;
  • Розробка проектів локальних актів юридичних осіб (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадові інструкції та ін);
  • Складання проектів наказів, документів, що регламентують порядок заохочень та притягнення до відповідальності працівників;
  • Надання консультацій з питань звільнення та (або) скорочення персоналу;
  • Розробка найбільш ефективних моделей (механізмів) захисту роботодавців від можливих ризиків, пов'язаних з розголошенням співробітниками конфіденційної інформації;
  • Представництво інтересів роботодавця при перевірках, що здійснюються контролюючими органами, з питань використання найманої праці;
  • представництво інтересів сторін при вирішенні трудових спорів у судовому порядку.

Окремим аспектом діяльності фірми є здійснення комплексу дій, пов'язаних з правовим супроводом процедури отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян в Україну. У даному напрямку фірма здійснює дії, пов'язані з комплексним супроводом отримання дозволів на працевлаштування, оформленням трудових договорів, а також надає консультації з питань оподаткування доходів іноземних громадян в Україні та іншим аспектам