Андрій Кубко дослідив питання відповідальності держави і державних інтересів

07.03.2021

У збірнику Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen Jubiläum der DUJV (Науково-практичний збірник до 10-річчя Німецько-українського об’єднання юристів), м.Гамбург, опубліковано статтю партнера ЮФ «Салком» Андрія Кубка «Відповідальність держави і державні інтереси (міжнародні стандарти і український контекст)». Стаття присвячена питанням розвитку в правовій системі України інституту відповідальності держави, а також практиці Європейського суду в цій сфері.

Автор робить акцент на тому, що з початку 2000-х років інститут відповідальності держави знаходив все більш системне відображення в національному законодавстві України. Норми, що регулюють питання відповідальності держави, багато в чому ґрунтувалися на міжнародних стандартах захисту прав людини, вироблених в юриспруденції міжнародних судових органів, перш за все Європейського Суду.

Один з проблемних аспектів, якими в значній мірі обумовлено порушення міжнародно-правових стандартів з боку держави і, як наслідок, притягнення держави до міжнародно-правової відповідальності пов'язаний з категорією інтересів, що лежать в основі дій держави. З боку органів державної влади має місце не завжди коректна ідентифікація інтересів, для реалізації яких держава обмежує приватні права особи, а також не завжди обґрунтований вибір правових засобів реалізації таких інтересів.

Нерідко порушення з боку України міжнародних стандартів захисту прав людини обумовлені тим, що з боку національних органів державної влади має місце застосування обмежень прав, гарантованих Конвенцією, для захисту інтересів, які помилково кваліфікуються державою як публічні, хоча за своєю природою є відомчими інтересами, інтересами окремих державних установ, посадових осіб і т.д. Такі інтереси не носять публічного (громадського) характеру. Правові засоби, які застосовує держава для захисту цих інтересів, не відповідають їх (інтересів) характеру. Як наслідок, застосовувані державою правові засоби нерідко визнаються Європейським Судом такими, що не відповідають вимозі пропорційності.