​Нове регулювання трудових відносин в період карантину

31.03.2020

30 березня 2020 р. Верховна Рада України внесла зміни у регулювання трудових відносин. Ці зміни спрямовані на оптимізацію використання найманої праці в умовах, коли роботодавці вимушені обмежувати свою господарську діяльність через загрозу поширення вірусу COVID-19.

Так, було змінено підхід до нормативного визначення трудового договору. Відтепер робота за трудовим договором не обов’язково передбачає, що працівник підлягає внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця. Новий підхід розширив можливість застосування так би мовити альтернативних (нетрадиційних) форм праці, зокрема надомної та дистанційної роботи.

Договір про надомну (дистанційну) роботу повинен, згідно внесених змін, укладатись в письмовій формі. Розширено застосування гнучкого режиму робочого часу. В умовах загрози поширення епідемії, пандемій тощо дистанційна (надомна) робота або гнучкий режим робочого часу може встановлюватись роботодавцем в односторонньому порядку без згоди працівника.

Разом з тим, переведення працівника на дистанційну (надомну) робота або запровадження гнучкого робочого часу не тягне обмежень трудових прав працівника або змін в оплаті праці. Умови оплати праці можуть бути змінені, якщо це буде погоджено між працівником і роботодавцем.

На період здійснення заходів із запобігання поширення COVID-19 тимчасово запроваджені зміни у регулювання використання праці іноземних громадян в Україні. Кабінету Міністрів має право призупиняти видачу дозволів на працевлаштування іноземців в Україні.