Особливості порядку укладення трудового договору та зміни істотних умов праці

30.03.2022

Набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Новим законом визначено, що роботодавець за згодою з працівником можуть укладати трудовий договір як в письмовій, так і в усній формі. При укладенні трудового договору умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, яка не обумовлена трудовим договором, без його згоди лише для відвернення або ліквідації обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей (наприклад, для ліквідації наслідків бойових дій). Оплата праці в даному випадку здійснюється у розмірі не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Роботодавець у період дії воєнного стану не зобов’язаний завчасно повідомляти працівника про зміну істотних умов праці.

Заборонено переведення на роботу працівника в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, а також переведення на роботу, яка протипоказана працівнику за станом здоров’я.