Парлемент удосконалив регулювання реклами об'єктів будівництва

10.10.2019

02.10.2019 Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (законопроект №1060). Цим законом передбачено більш жорсткі вимоги до рекламування об’єктів будівництва, які споруджуються із залученням недержавних коштів.

Тимофій Сікорський, партнер ЮФ "Салком", коментує його основні новації.

Законом заборонено рекламу об’єкта будівництва:

1. без наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;

2.без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;

4.для житлових будинків – також без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для фінансування спорудження житлового будинку, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, або без наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

Якщо перші три пункти практично дублюють положення чинного Закону України «Про рекламу», то останній пункт по-іншому регулює правовідносини у сфері реклами об’єктів будівництва.

Чинна редакція абзацу 13 статті 8 Закону України «Про рекламу» визначає наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, як опцію поряд з наявністю дозвільних документів на будівництва та прав на землю.

Нова редакція вказаного абзацу Закону встановлює наявність ліцензії на фінансові послуги, як обов’язкового документу у випадку залучення коштів від населення та юридичних осіб. Більше того, ця норма не містить визначення поняття «залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування спорудження житлового будинку». Вагома частина забудовників в Україні здійснює продаж об’єктів будівництва через майнові права або попередні договори. Питання чи може це вважатися «залученням недержавних коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування спорудження житлового будинку» є дискусійним і чіткої відповіді не має.

Фактично ця нова норма приводить Закон України «Про рекламу» у відповідність з нормами статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», згідно з якою інвестування та фінансування об'єктів житлового будівництваз використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій.

В той же час, вказана норма може поставити під сумнів законність рекламування об’єктів будівництва, продаж яких здійснюється через майнові права та попередні договори, оскільки у таких випадках у забудовників, як правило, відсутні ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг.